Dringende oproep aan de inwoners van Wellen, Alken, Diepenbeek, Hasselt, Kortessem en Borgloon

Naar aanleiding van de aanvraag op 18/02/2014 voor een Stedenbouwkundige Vergunning voor de bouw van drie windmolens met een hoogte van 150 meter dient er ditmaal een bezwaar ingediend te worden voor 25/03/2014.
Het is belangrijk dat ook hier massaal (er werden meer dan 500 individuele bezwaarschriften en een schriftelijke petitie ondertekend door 685 inwoners tegen de milieu-aanvraag afgegeven) bezwaar ingediend wordt, daar deze aanvraag een voorbode is van meerdere aanvragen (nl. voor windpark 2 en 3) in de onmiddellijke omgeving. Dit bezwaar is noodzakelijk en zeer belangrijk ook in het kader van een mogelijke beroepsprocedure.

Ontoelaatbare geluidshinder en slagschaduw

Deze windmolens hebben rampzalige gevolgen voor de mensen uit de omliggende dorpen. Vooral voor de inwoners van Wellen en Kortessem uit de Opeindestraat, Lieveherenboomstraat, Vinckenroyestraat, Bekestraat, Langenakkerstraat en Zonneveldweg betekenen deze windmolens 's avonds en 's nachts ontoelaatbare geluidshinder. Daar komt nog normoverschrijdende slagschaduw bovenop tijdens de dag.

In strijd met de wetgeving

De bouw van deze windmolens is daarenboven in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met het Windplan Limburg en met de Vlarem I-normen inzake geluid en de wetgeving inzake slagschaduw.

 

Een verminking van het landschap

Bovendien horen windmolens niet thuis in dit mooie ongerepte Haspengouwse landschap, op enkele honderden meters van het Belle Vue-bos, één van de oudste bossen van België, en in de onmiddellijke nabijheid van een Natura 2000-gebied. De verminking van het landschap strekt zich uit over een straal van 9 km. Ook ons historisch erfgoed zal hieronder lijden: het kasteeldorp Gors Opleeuw, het klooster in Kerniel, het kasteel van Rullingen, het geklasseerde landschap in de omgeving van Printhagen en Dessener, het middeleeuwse Borgloon … De windmolens zullen tot slot een nefaste invloed hebben op ons toerisme tijdens de bloesemperiode, de vakanties en op het fietsroutenetwerk.

 

Geen ecologisch doel, enkel geldgewin

Vergis u niet! Deze windmolens hebben geen ecologisch of sociaal doel maar dienen enkel voor snel geldgewin. De aanvrager heeft geen ervaring met het exploiteren van windmolens en heeft niet de intentie om de windmolens te exploiteren maar heeft een structuur gecreëerd die hem toelaat om na het verkrijgen van de vereiste vergunningen hoge winsten op te strijken zonder het betalen van belastingen.

Vandaag hebben wij het voorrecht om te leven in Wellen langs "de poort van Haspengouw ", Kortessem en "de parel van Haspengouw", Borgloon.Wij willen niet dat Wellen het predicaat "de puist van Haspengouw" zal krijgen.

Help ons en teken bezwaar aan!

Indien u ook tegen deze aantasting van onze leefomgeving bent, download dan het formulier op www.gwiw.be en teken bezwaar aan tegen de milieuvergunning bij de gemeente Wellen tot uiterlijk 26.02.2014!

Binnenkort start ook het openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag. Verdere info hierover volgt nog.